Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vikta föräldrapenningdagar på grundnivå för minskad segregation

Publicerad

I en proposition till riksdagen lämnar regeringen ett förslag som innebär att föräldrapenningdagar på grundnivå ska vara reserverade på samma sätt som föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar är vikta för vardera föräldern. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att snabba på integrationen och minska segregationen.

– Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och ta bort segregationsfällan i föräldrapenningen. En mer jämn fördelning av föräldrapenningdagarna kan tidigarelägga etableringen på arbetsmarknaden för framför allt utrikes födda kvinnor, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Ersättning på grundnivå kan betalas ut exempelvis till de föräldrar som saknar eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst.

Fler kvinnor än män använder i dag föräldrapenning på grundnivå. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen visar vidare att det är vanligare att pappor med låg inkomst och som inte är i arbete tar ut noll dagar med föräldrapenning under barnets två första levnadsår än pappor som har hög inkomst och är anställda (Pappor som inte använder föräldrapenningen, ISF 2021:12). En reservering av grundnivån innebär att föräldrapenningdagar inte kan föras över till den andra föräldern vilket ökar incitamenten att dela föräldrapenningen mer lika även för föräldrar med låga inkomster. Det ger en ökad trygghet för barn att få tillgång till båda föräldrarna och kan snabba på etableringen på arbetsmarknaden framför allt för utrikes födda kvinnor. Om förutsättningarna för utrikes födda kvinnor att delta på arbetsmarknaden förbättras stärks både jämställdheten och integrationen och samtidigt minskar hushållens sårbarhet för ekonomisk utsatthet vilket är positivt för barns levnadsvillkor.

Förslaget är en del av regeringens proposition om genomförandet av balansdirektivet, EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.