Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Pressträff med Sveriges och Finlands inrikesministrar om fortsatt samarbete och det nuvarande säkerhetsläget i Europa

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Finlands inrikes­minister Krista Mikkonen träffas i Finland den 16 mars för att disku­tera sam­arbetet mellan länderna. Mötet kommer att handla om sam­hälls­beredskap, utveck­ling av cyber­säker­heten och genom­förande av avtalet om polis­samarbete.

Efter mötet deltar ministrarna i ett modererat samtal för allmän­heten på Hana­holmen. Samtalet handlar om Hanaholmen-initiativet som är ett utbild­nings­program för att utveckla nätverken mellan och kompe­tensen hos finska och svenska kris­bered­skaps­experter.

Dagen avslutas med pressträff kl. 13.05–13.45.

Pressträffen direktsänds på webben. Under press­träffen talas finska och svenska. Simultan­tolkning ordnas på båda språken.

Anmälan för att delta på plats eller online

För att delta vid press­träffen måste du anmäla dig via e-post till viestinta.sm@govsec.fi senast måndagen den 14 mars kl. 16.00. Kom ihåg att i samband med anmälan ange vilken redaktion du represen­terar.

Att delta på plats

Pressträffen ordnas den 16 mars kl. 13.05–13.45 på kultur­centret för Sverige och Finland Hana­holmen på adressen Hanaholms­stranden 5, 02100 Esbo (kongressalen Tetra). Var beredd att visa upp din press­legitimation.

Att delta online

Om du deltar på distans, får du efter anmälan en länk och närmare anvis­ningar om hur du deltar.

Ytterligare information

Maria Nykyri, kommu­nikations­expert vid Finlands inrikes­departement, telefon +358 295 488 665, maria.nykyri@govsec.fi.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren