Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Publicerad

Regeringen har beslutat propositionen Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation där man föreslår en ny lag som ska göra det lättare för vårdgivare och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra.

– Det här är en efterlängtad lagändring. Äntligen kommer vården och äldreomsorgen att kunna samarbeta på ett enklare och närmare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

Andelen äldre personer ökar i befolkningen, och många av dem får insatser från både vård och omsorg. Samtidigt drivs allt mer verksamhet i privat regi. Det innebär att allt fler personer får insatser från olika aktörer, vilket ställer krav på samverkan och ett effektivt informationsutbyte, utan att skyddet för den enskildes integritet riskeras.

Lagförslaget innebär att vårdgivare och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring överförs till den nya lagen. I den nya lagen införs också bestämmelser som ger möjlighet för delar av socialtjänstens verksamheter att få tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Inom hälso- och sjukvården omfattar lagen alla patienter. Inom socialtjänsten omfattar lagen verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

I lagen införs även flera integritetsstärkande åtgärder. Det handlar bland annat om att ge patienten och omsorgsmottagaren inflytande över i vilken utsträckning dennes personuppgifter delas med andra vård- och omsorgsgivare.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström