Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Rättsliga hinder för digitalisering av välfärd ska minskas

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten fördigital förvaltning, Digg, i uppdrag att stötta regeringens arbete med att förbättra digitaliseringen av välfärden. Digg ska identifiera rättsliga hinder för välfärdens digitalisering samt ta fram förslag som utvecklar befintlig reglering.

- Den digitala utvecklingen av välfärden ska inte hindras av onödiga formkrav eller föråldrad lagstiftning. Det är viktigt att vi identifierar, utvecklar och byter ut lagstiftning som sätter käppar i hjulet för välfärdens fortsatta digitalisering, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Enligt Välfärdskommissionen behöver rättsliga hinder och utmaningar för digitalisering löpande uppmärksammas i syfte att möjliggöra en ändamålsenlig digitalisering och förbättrad digital informationsförsörjning.

Regeringen ger därför Digg i uppdrag att stödja regeringens arbete under perioden 2022–2024 med att förbättra möjligheterna att digitalisera välfärden genom att identifiera och prioritera rättsliga hinder för en sådan digitalisering. Digg ska även utarbeta förslag till anpassning av befintlig reglering eller förslag till ny reglering där sådan saknas.

Myndigheten ska senast den 1 december 2024 lämna en skriftlig slut-redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och t.f. hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström