Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår att nya uppgifter om ålder ska bli grund för resning

Publicerad

Resning ska kunna beviljas när det kommit fram nya uppgifter om den tilltalades ålder, det är ett av förslagen i en ny lagrådsremiss från regeringen.

I straffprocessen har den tilltalades ålder stor betydelse för straffmätning, vilken påföljd som väljs och utvisning på grund av brott. När nya uppgifter om den tilltalades ålder kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa även efter att domen inte längre går att överklaga.

Lagrådsremiss: Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

– I dag är ålder inte en grund för resning, men med det här förslaget så möjliggör vi för det. Kommer det fram nya åldersuppgifter ska det gå att skärpa straffet så att det blir rätt straff i förhållande till den dömdes ålder, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att resning till den tilltalades nackdel ska kunna beviljas om det kommer fram nya uppgifter om den tilltalades ålder som sannolikt skulle ha lett till att han eller hon skulle ha dömts till en väsentligt svårare påföljd eller en annan utgång i utvisningsfrågan.

Vidare lämnas bland annat förslag om krav på skyndsam handläggning av resningsärenden med unga lagöverträdare och att vårdnadshavare ska underrättas om ett resningsärende inleds mot en person under 18 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren