Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår en anpassning av regelverket för sjukpenning för behovsanställda

Publicerad

Regeringen föreslår en följdändring för att anpassa regelverket för sjukpenning för behovsanställda. Ändringen innebär att arbetsförmåga även för behovsanställda ska prövas mot arbeten inom en angiven yrkesgrupp.

Regeringen föreslår att arbetsförmåga även för behovsanställda ska prövas mot arbeten inom en angiven yrkesgrupp. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2022, vilket är samma ikraftträdandedatum som tidigare beslutad lagändring om att Försäkringskassan ska ange en yrkesgrupp vid bedömning att arbetsförmåga finns i normalt förekommande arbete.

Regeringen har tidigare beslutat om att prövningen av arbetsförmågan för den som kallas in att arbeta vid behov ska göras mot det arbete individen kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden. Lagändringen trädde i kraft den 1 februari 2022.

Regeringen har sedan tidigare beslutat om tydligare bedömningar i sjukförsäkringen. I propositionen Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjuk­försäkring (prop. 2020/21:171) föreslog regeringen att bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukperioden ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Lagändringen träder i kraft den 1 september 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz