Regeringen föreslår jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

Publicerad

Regeringen har över­lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag om jämlika och inklu­derande regler om föräldra­skap i inter­nationella situationer.

De svenska reglerna om föräldraskap i inter­nationella förhål­landen tillkom för mer än 30 år sedan. Sedan dess har endast några mindre ändringar gjorts för att möta utveck­lingen på området. Det har funnits ett behov att se över reglerna i syfte att öka jäm­likheten mellan föräldrar i sam­könade och olik­könade relationer.

– Regeringens arbete med att skapa en mer inklu­derande lag­stiftning för olika familje­konstel­lationer får nu också genomslag i inter­nationella situationer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I proposi­tionen föreslås att det ska införas en ny föräldra­skaps­presumtion i inter­nationella situationer. Det innebär att en kvinna som är eller har varit gift med barnets mor på vissa villkor auto­matiskt ska anses som bar­nets förälder i Sverige. Det före­slås också att utländska dom­stols­­av­gö­randen och fast­­ställelser om föräldra­skap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor under vissa förut­sätt­ningar ska erkännas i Sverige. Utöver det föreslås också flera andra inter­nationellt privat- och process­­rättsliga reg­ler om föräldra­skap för den kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor.

– Förslagen är efter­längtade och kommer att göra skillnad för många regn­bågs­familjer som flyttar till Sverige, säger kultur­minister Jeanette Gustafsdotter.

Förslagen inne­bär att fler barn kommer att ha två rättsliga föräldrar i Sverige. De leder också till ökad jäm­likhet mellan föräld­rar i sam­könade respektive olik­könade relationer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren
Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00