Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen genomför EU-direktiv om balans mellan arbete och privatliv

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Det innebär bland annat nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar och anställda som har närstående med omsorgsbehov.

Direktivets krav uppfylls redan till stor del i svensk lagstiftning. Vissa ändringar och tillägg har varit nödvändiga för att Sverige ska leva upp till direktivets krav. För att genomföra direktivet föreslår regeringen bland annat:

  • 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras och inte kunna avstås till den andra föräldern på samma sätt som vid föräldrapenning på sjukpenningnivå.
  • Ett skydd mot repressalier för de arbetstagare som begär flexibla arbetsformer eller utövar sina rättigheter enligt direktivet.
  • Arbetstagare som begär flexibla arbetsformer ska omfattas av förbud mot missgynnande behandling.
  • Diskrimineringsombudsmannen föreslås även få en utökad rätt att föra talan för enskilda arbetstagare i tvister om missgynnande behandling.

De nya lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2022.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein