Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen ger Myndigheten för digitalförvaltning i uppdrag att vidareutveckla covidbeviset för framtida händelser

Publicerad

Regeringen förlänger Myndigheten för digital förvaltnings (Diggs) uppdrag att projektleda utvecklingen av en digital infrastruktur för covidbevis. I uppdraget ingår att utveckla och anpassa befintlig lösning för framtida behov och skapa lösningar för dem som idag inte kan få covidbevis digitalt.

– Covidbevisen har underlättat för människor att resa i Europa och delta i evenemang i Sverige under pandemin. Myndigheterna har på kort tid genomfört ett lyckat utvecklingsarbete. Nu får Digg i uppdrag utveckla covidbeviset ytterligare för att fungera även i andra situationer vid eventuella framtida pandemier eller i situationer där det krävs digitala vaccinationskort, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

I uppdraget ingår bland annat att Digg ska samverka med E-hälsomyndigheten för att skapa en lösning för att snabbt kunna vidareutveckla eller nyutveckla tillämpningar vid framtida pandemier eller kriser. Lösningen ska vara en kostnadseffektiv, hållbar och en generellt användbar del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen i syfte att stödja digital delaktighet.

Lösningen ska kunna återanvändas för kommande behov av till exempel vaccinations- eller testbevis eller digitala vaccinationskort. Myndigheten för digital förvaltning ska också skapa lösningar för de personer som i dag inte kan få covidbevis digitalt. Det kan handla om att tekniskt koppla till digitala ombudstjänster, att skapa applikationer som samlar information och tjänster på ett enkelt och tillgängligt sätt eller andra tekniska och processmässiga anpassningar för att identifiera sig, få tillgång till relevanta tjänster och nås av viktig information.

I uppdraget till Digg ingår även myndigheten ska överföra förvaltningsansvaret för covidbevis till E-hälsomyndigheten. Digg ska också stötta E-hälsomyndigheten med infrastrukturella lösningar för att covidbevisen ska kunna utvecklas i linje med de krav som kan komma i samband med revidering av förordningen om EU:s digitala covidintyg.

Myndigheterna behöver också säkerställa en ekonomiskt rationell hantering av genomförda investeringar på ett sätt som även ser till de behov av digital inkludering i viktig samhällsservice, som blivit uppenbart genom användningen av lösningen, samtidigt som förordningen om EU:s digitala covidintyg kommer att förlängas.

Uppdraget ska slutredovisa den 15 december 2023.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Fakta: Om covidbevis

Den 1 juli 2021 laddades det första covidbeviset ner. Hittills har covidbeviset laddats ner 14 miljoner gånger. Lösningen för covidbevis består av olika tjänster, datakällor och processer. I dag finns det testbevis, tillfrisknandebevis och vaccinationsbevis som alla är definierade genom förordningen om EU:s digitala covidintyg. De bevis som systemet genererar skickas normalt digitalt, vilket ställer krav på tillgänglighet och anpassningar utifrån många olika behov.