Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på ändringar i efterlevandestödet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på förändringar i efterlevandestödet. Förändringarna syftar till att göra efterlevandestödet mer likt underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av grundskydd.

Efterlevandestödet är ett stöd för barn som har låg eller ingen rätt till barnpension och vars ena eller båda föräldrar avlidit. Efterlevandestödet är en form av grundskydd på samma sätt som underhållsstödet.

Förslaget innebär att för barn som är placerade under en kalendermånad eller längre och därmed får vård eller boende bekostat av det allmänna, inte längre får efterlevandestöd utbetalat för den tiden. Detta eftersom barnen i dessa fall redan har sin grundtrygghet säkrad. Det kan till exempel vara barn som placeras inom ramen för Socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förslaget i propositionen syftar till att göra efterlevandestödet mer likt underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av grundskydd. Underhållsstöd utgår inte till barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz