Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att bekämpa fusk med statliga stöd till företag

Publicerad

För att motverka fusk med statliga stöd avser regeringen att i dag fatta beslut om att tillsätta en utredning som ska ta fram förslag om ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag. Syftet med utredningen är att skyddet för de statliga stödsystemen ska stärkas genom att uppnå en mer effektiv lagföring av brott som riktas mot dessa stöd. Utredningen är ett led i regeringens prioriterade arbete med att bekämpa kriminaliteten.

Det finns i dag tydliga indikationer på att företag används systematiskt inom den grova organiserade brottsligheten för att få tillgång till olika former av statliga stöd. Att fuska sig till statliga stöd är kriminaliserat redan i dag, men genom att ta fram straffbestämmelser som är bättre anpassade för de statliga stöden kan lagstiftningen skärpas för att underlätta och effektivisera arbetet med att lagföra kriminella som fuskar med statliga stöd.

– Att bekämpa kriminaliteten och stoppa de kriminellas fusk med våra gemensamma skattemedel är en av regeringens viktigaste prioriteringar. Statliga stöd ska inte kunna användas för att finansiera brottslighet. Det ska vara svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad. Därför tillsätter vi nu en utredning som ska ta fram straffbestämmelser som är särskilt anpassade för brottslighet riktad mot statliga stöd till företag, säger finansminister Mikael Damberg.

En särskild utredare kommer att få i uppdrag att kartlägga och analysera statliga stöd till företag och andra juridiska personer, t.ex. föreningar och stiftelser, för att identifiera vilka stöd som har ett behov av ett särskilt straffrättsligt skydd.

Utredaren ska samtidigt utreda om underrättelseskyldigheten vid felaktiga betalningar bör utvidgas till att även gälla för statliga stöd. Underrättelseskyldigheten ökar möjligheterna att upptäcka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar genom att berörda myndigheter och organisationer kan underrätta varandra om misstänkta felaktigheter

Utredningen bygger delvis på ett tillkännagivande från riksdagen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio