Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill göra skolvalet mer rättvist

Publicerad

Regeringen vill stärka elevers rätt till en likvärdig utbildning och föreslår ett skolval på mer lika villkor. I en proposition föreslås därför bland annat reglerade urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt tydligare villkor för nyetablering av fristående skolor.

I propositionen föreslås att de urvalsgrunder som ska få användas vid urval till både kommunala och fristående skolor med förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska regleras i skollagen.

– Skolvalet är i dag varken fritt eller rättvist. Friskolornas köer innebär att platser paxas på förhand och att många aldrig ens får chansen att välja. Människor som till exempel flyttar till en annan stad för jobb har inte samma chans. Med regeringens förslag ska föräldrar och elever kunna göra trygga skolval i ett tydligt och mer rättvist skolvalssystem som har barnet i fokus, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Vidare föreslås bland annat att huvudmän för förskoleklass och grundskola så långt det är möjligt aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på skolan. Till exempel genom att rikta informationsinsatser såväl till socioekonomiskt starka som svaga områden eller välja urvalsgrunder som kan antas bidra till att elevsammansättningen på skolan blir mer heterogen.

Därtill föreslås att Skolinspektionen särskilt ska beakta alla elevers rätt till en likvärdig utbildning vid prövning av ansökningar om nyetableringar av fristående skolor.

Lagändringarna i fråga om allsidig social sammansättning och urvalsgrunder för kommunala och enskilda huvudmän föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Bestämmelserna om urval ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas höstterminen 2024. Lagändringarna i fråga om tydligare villkor för nyetablering av fristående skolor föreslås träda i kraft den 3 januari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren