Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för resursskolor

Publicerad

I dag är regelverket otydligt för de skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor. Regeringen lägger nu fram förslag för att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för dessa skolor. Syftet är att elever som behöver en mer anpassad lärmiljö ska ges bättre möjligheter att klara skolan och lära sig det de behöver.

I propositionen föreslås att det tydliggörs i skollagen vad som gäller för kommunala resursskolor på grundskolenivå där utbildningen begränsas till elever i behov av särskilt stöd.

– Skolan ska vara till för alla elever. För vissa kan en resursskola vara räddningen, tack vare specialpedagogisk kompetens och ett mindre sammanhang. Därför lägger regeringen nu fram förslag för att tydliggöra och förbättra förutsättningarna för resursskolor, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår vidare att benämningen resursskola införs i skollagen, för sådana kommunala resursskolor och för de fristående skolor som begränsar sin utbildning till elever i behov av särskilt stöd inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Det tydliggörs också att såväl kommunala som fristående resursskolor utgör en form av särskilt stöd i sig för de elever som går där.

Regeringen lämnar även ett förslag i fråga om de så kallade tilläggsbeloppen som kommuner ska lämna till enskild verksamhet för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Syftet är att systemet genom klargörande myndighetsföreskrifter ska bli mer likvärdigt och rättvist så att barn och elever får det stöd de behöver.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. De nya bestämmelserna om resursskolor föreslås tillämpas för utbildning som bedrivs efter den 1 juli 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren