Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Reglering av nätavgifter ska ses över

Publicerad

Regeringen har i dag tillsatt en särskild utredare som ska se över regleringen av nätavgifterna på el- och naturgasområdena. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som är förenligt med EU-rätten och bereda väg för att Sverige på bästa sätt ska kunna möta utmaningar vid utbyggnaden av el- och naturgasnäten.

– Med denna utredning kommer det att ske en ordentlig översyn av regleringen av nätavgifterna. Den svenska regleringen ska överensstämma med EU-rätten. Regleringen ska även vara ett verktyg för att klara av utbyggnaderna av näten samtidigt som kunderna inte ska betala mer än nödvändigt, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den särskilda utredaren ska titta på om reglerna avseende de avgifter som elnäts- och naturgasnätsföretagen tar ut för att ge tillgång till nät och annan infrastruktur är förenliga med elmarknadsdirektivet och gasmarknadsdirektivet.

Utredningen ska också särskilt ta vara på kundernas intressen och elnätsföretagens roll i utbyggnaden och utvecklingen av el- och naturgasnät i Sverige för att bäst kunna bemöta nuvarande och framtida utmaningar.

Utredningen är en av de 67 åtgärder i Elektrifieringsstrategin som regeringen tagit fram för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering.

Utredningen ska redovisa sitt betänkande senast den 31 oktober 2023.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen