Pressmeddelande från Socialdepartementet

Säkerställd beredskap för utbetalningar från socialförsäkringen

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att utbetalningar från socialförsäkringen fungerar i händelse av krig och krigsfara. Uppdraget lämnas mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och som en del i arbetet med att stärka det civila försvaret.

– Regeringen fortsätter att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Nu säkerställer vi beredskapen så att pensioner och vår sjukförsäkring ska fungera smidigt vid ett förändrat läge, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Mot bakgrund av händelserna i Sveriges närområde vill regeringen ytterligare stärka den beredskap som finns hos Försäkringskassan för att ge myndigheten förutsättningar att säkerställa utbetalningar från socialförsäkringen i händelse av krig och krigsfara.

Försäkringskassan betalar ut ett stort antal förmåner inom socialförsäkringen och är utbetalande myndighet även för Pensionsmyndigheten. Varje år betalas ca 600 miljarder kronor ut. Många människor är beroende av utbetalningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för sin försörjning.

Myndigheten ska inom ramen för uppdraget analysera och redovisa hur utbetalningar från socialförsäkringen kan säkerställas i händelse av krig och krigsfara. I uppdraget ska Försäkringskassan samverka med Pensionsmyndigheten, övriga relevanta myndigheter och andra aktörer i den utsträckning som uppdraget kräver.

Redan i dag pågår arbetet med att stärka det civila försvaret och planering för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Uppdraget till Försäkringskassan är ytterligare ett steg i det pågående arbetet med att stärka det civila försvaret.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2022 och slutredovisas senast den 1 november 2022.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz