Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Säkerställd kontroll vid resor med passagerarfartyg

Publicerad

Redan i dag finns bestämmelser om en skyldighet att uppgifter som registreras i passagerarlistor ska föregås av en kontroll av giltig id-handling. Men det finns också en begränsning. Regeringen vill nu säkerställa att det görs id-kontroller på samtliga passagerare vid resa med passagerarfartyg och har därför beslutat om en förordningsändring.

Syftet med passagerarlistorna är att vid en sjöolycka eller annan incident veta hur många passagerare som befinner sig ombord och vilka dessa personer är. Vid en sjöolycka är det mycket viktigt att passagerarlistorna är uppdaterade och tillförlitliga.

När en stor mängd människor på flykt nu rör sig genom Europa innebär det också extra utmaningar att registrera korrekta uppgifter. Det kan också underlätta förutsättningarna för mottagandet av människor på flykt.

Enligt nuvarande regler finns det visserligen en skyldighet att kontrollera id-handlingar, men bara om det finns skäl att anta att uppgifterna som lämnas utan kontroll av id-handling är oriktiga. Denna begränsning föreslås nu tas bort, så att id-kontroller alltid måste ske. Skärpningen gäller dock inte vid resor mellan svenska hamnar.

Förordningsändringen träder i kraft den 28 mars 2022 och upphör att gälla den 1 september 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström