Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Samtal med civilsamhället om arbetet med flyktingmottagande från Ukraina

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina har drivit miljoner människor på flykt. Det civila samhällets organisationer, inklusive trossamfunden, tar stort ansvar när det gäller flyktingmottagande. Regeringen har därför onsdagen den 16 mars bjudit in aktörer från civilsamhället för ett rundabordssamtal om den aktuella flyktingsituationen.

– När samhället står inför stora utmaningar vet vi att civilsamhället är en bärande kraft. Vi i regeringen har stort förtroende för civilsamhällets organisationer och vill föra en nära dialog med dem för att kunna lyssna på deras behov, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Syftet med mötet var att ta del av civilsamhällets bild av läget, få en överblick av de insatser som görs och undersöka behov av stöd. Regeringen är mån om en god dialog för att kunna stötta civilsamhället och trossamfunden i deras arbete. 

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00

Deltagare

• Bräcke Diakoni
• Caritas
• Civilförsvarsförbundet
• Individuell Människohjälp
• Kvinna till Kvinna
• Katolska kyrkan
• Refugees Welcome
• Rädda Barnen
• Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
• Svenska Röda Korset
• Svenska kyrkan
• Sveriges Kristna Råd
• Ukrainska Alliansen i Sverige