Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialminister Lena Hallengren deltar i globalt högnivåmöte om antimikrobiell resistens

Publicerad

Den 16 mars deltar socialminister Lena Hallengren i det fjärde mötet i the Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG). Mötet kommer bland annat att handla om vikten av en stärkt internationell reglering av insatser mot antimikrobiell resistens.

– Världssamfundet är överens om att det behövs en reglering mot pandemier och det är viktigt att AMR-perspektivet finns med här. Den kapacitet och de insatser som krävs för beredskap, prevention och hantering av pandemier behöver även innefatta antimikrobiell resistens, säger socialminister Lena Hallengren.

The One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG), som initierats av FN:s generalsekreterare, består av 26 ledamöter. I gruppen ingår bland annat ett flertal ministrar och företrädare från miljö- och hälsosektorn. Sverige representeras av socialminister Lena Hallengren som i november 2021 utsågs till vice ordförande i GLG.

GLG:s uppdrag är att verka för ökat offentligt stöd och politisk synlighet för arbetet mot antibiotikaresistens på den globala agendan.

Mötet den 16 mars är det fjärde mötet sedan gruppen skapades i november 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström