Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stark återhämtning för den statliga bolagsportföljen

Publicerad

Under 2021 ökade den statliga bolagsportföljen omsättningen med 12,6 procent och resultatet efter skatt uppgick för första gången till mer än 100 miljarder kronor. Utdelningarna för verksamhetsåret 2021 förväntas uppgå till cirka 49,7 miljarder kronor, vilket även detta är en toppnotering för bolagsportföljen.

Ladda ner:

2021 års bokslutskommuniké för bolagen med statligt ägande redovisar ett resultat efter skatt på 101,1 miljarder kronor. Nettoomsättningen ökade med 12,6 procent under 2021 och uppgick till 408,6 miljarder kronor.

Några av de bolag som har ökat sitt resultat under året är Vattenfall, ökningen förklaras dels av ett högre underliggande rörelseresultat men resultatet påverkades även av kompensation för nedläggning av kärnkraft i Tyskland, samt reavinst från försäljningen av Stromnetz Berlin. Telia Company redovisar en ökning av periodens resultat med 34,7 miljarder kronor, varav statens andel av ökningen motsvarar 13,7 miljarder kronor. Vilket delvis förklaras av positiva justeringsposter under 2021 till skillnad från negativa poster året innan. Därutöver ökade LKAB sin omsättning med 44 procent till följd av högre pris för högförädlade järnmalmsprodukter och bolaget noterade en rekordvinst 2021.

– Det är glädjande att se den starka återhämtning som den statliga bolagsportföljen gör under 2021, där flera av bolagen redovisar toppnoteringar. Bolagen med statligt ägande fortsätter även vara ledande i den gröna omställningen och jag är stolt över att vi under förra året kunde presentera en världsnyhet i portföljen – världens första fossilfria stål genom HYBRIT-samarbetet, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Resultat i korthet:

  • Omsättningen ökade med 12,6 procent och uppgick till 408,6 (362,9) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 101,1 (28,7) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av ökat resultat i Vattenfall, Telia Company och LKAB.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,7 (7,0) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 7,4 procent och uppgick till 49,0 (45,6) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 2,5 procent till 59,2 miljarder kronor.
  • För verksamhetsåret 2021 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 49,7 (21,5) miljarder kronor.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord