Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt försäkringsskydd i arbetsskadeförsäkringen

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som stärker försäkringsskyddet för personer som i sitt arbete har drabbats av arbetsskada till följd av sjukdom som är eller som när skadan inträffade var klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, som till exempel Covid-19.

– Covid-19 har belyst hur en samhällsfarlig sjukdom kan påverka arbetslivet. Alla som utsätts för en samhällsfarlig smitta som covid-19 i arbetsmiljön bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett yrke eller arbetsuppgift, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Folkhälsomyndigheten lämnade den 3 februari 2022 en hemställan till regeringen om att bereda frågan om att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Regeringen föreslog därefter i en proposition att covid-19 inte längre ska klassas som samhällsfarlig sjukdom.

Regeringen har därför beslutat om ändringar i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Ändringen träder i kraft den 19 april 2022 men tillämpas även på skada som har inträffat före ikraftträdandet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz