Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Publicerad

Regeringen beslutar torsdag den 3 mars 2022 om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Stöd kan sökas enligt förordningen om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer som träder i kraft den 1 april 2022.

MUCF har mellan 2016–2019 haft i uppdrag att fördela statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. I budgetpropositionen för 2022 tillfördes nya medel till regeringens strategi för romsk inkludering. Ett nytt uppdrag till MUCF har därför beslutats inom ramen för arbetet med strategin för romsk inkludering.

Syftet med bidraget är att främja romers hälsa. Bidraget syftar även till att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Bidrag får lämnas för projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande och som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i.

Förordningen träder i kraft den 1 april 2022.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Jonas Lannering
Tf. pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00