Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige betalar ut extra 100 miljoner i kärnstöd till UNHCR för att hjälpa människor på flykt

Publicerad

Mot bakgrund av de ökade flyktingströmmarna och den allvarliga humanitära situationen i Ukraina och omvärlden, meddelade biståndsminister Matilda Ernkrans i dag att ytterligare 100 miljoner kronor betalas ut i form av kärnstöd till FN:s flyktingorgan (UNHCR).

UNHCR hjälper utsatta människor som befinner sig på flykt eller i flyktinglika situationer och är på plats i Ukraina och dess grannländer. Genom kärnstödet bidrar Sverige till att UNHCR snabbt kan gå in med nödhjälp i kriser runtom i världen, och förse människor med bland annat tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård.

– Rysslands invasion av Ukraina har orsakat en flyktingkris med över två miljoner människor som redan tvingats fly, och det riskerar att fördubblas. Samtidigt är rekordmånga människor på flykt i världen. UNHCRs roll att förse människor med mat och tak över huvudet är livsavgörande, och därför gör regeringen nu ytterligare en utbetalning på 100 miljoner kronor till UNHCR, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Mot bakgrund av den allvarliga humanitära situationen i Ukraina meddelade regeringen den 27 februari att Sverige gör en ytterligare utbetalning på 50 miljoner kronor. I och med beskedet den 9 mars om ytterligare en utbetalning uppgår kärnstödet till UNHCR för 2022 till totalt 888 miljoner kronor.

UNHCR

UNHCR:s verksamhet består i att bistå människor på flykt med boende, mat eller andra förnödenheter, samt hälsovård och utbildning. UNHCR värnar flyktingars och statslösas rättigheter och juridiska skydd och genomför skyddsinsatser för dessa utsatta grupper, för att reducera risken för att de utsätts för våld, hot och övergrepp, inklusive sexuellt- och könsbaserat våld. Med 84 miljoner människor på flykt globalt är organisationens arbete viktigare än någonsin.