Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige deltar i övning inom försvarssamarbetet JEF

Publicerad

På fredagen inleddes en övning i Danmark inom det internationella försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) som Sverige deltar i. Försvarsminister Peter Hultqvist besökte övningen som sker mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

Peter Hultqvist talar inför soldater utomhus framför ett fartyg.
Peter Hultqvist på besök på JEF-övningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

– Rysslands väpnade angrepp på Ukraina är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid. Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det den svenska regeringen gör nu spänner över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina, och att stärka Sverige, säger Peter Hultqvist.

Som en del i att stärka Sverige och svensk försvarsförmåga, och som säkerhetspolitiskt signalvärde, deltar Sverige i gemensamma militära övningar med andra länder. Ett exempel på det är övningen som nu hålls inom ramen för försvarssamarbetet JEF, där tio länder i norra Europa ingår.

– När jag senast träffade försvarsministrarna från de andra JEF-länderna konstaterade vi att hoten mot den europeiska säkerhetsordningen är oacceptabla. Vi beslutade att genomföra flera gemensamma övningar de kommande månaderna mot bakgrund av utvecklingen av säkerhetsläget, säger Peter Hultqvist.

Under sitt besök vid inledningen av övningen i Danmark deltog försvarsministern i en arbetslunch med sina kollegor från de andra JEF-länderna.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson

Det här är JEF

Joint Expeditionary Force (JEF) är ett ramverk för en snabbinsatsstyrka som leds av Storbritannien. JEF ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa. Förutom Storbritannien och Sverige är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Island medlemmar i JEF.

Internationella försvarssamarbeten

Här finns mer information om Sveriges internationella försvarssamarbeten, däribland JEF:

Mer om Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina: