Artikel från Finansdepartementet

Sverige planerar ytterligare stöd till Ukraina genom Världsbanken

Publicerad

Finansminister Mikael Damberg har meddelat Världsbanken att Sverige planerar att ställa ut en garanti om 50 miljoner US-dollar för Världsbankens utlåning till Ukraina. Detta ska läggas till det lån om 350 miljoner US-dollar som Världsbanken redan förbereder.

– Regeringens prioriteringar är att fortsatt trycka på för sanktioner mot Ryssland, att stötta Ukraina och stärka Sverige. Ukraina befinner sig i en akut kris och landets finansiella och ekonomiska stabilitet förväntas försvagas ytterligare till följd av den ryska invasionen. Genom Sveriges garanti kan vi bidra med cirka en halv miljard kronor i stöd till Ukraina utöver det lån som Världsbanken redan förbereder, säger finansminister Mikael Damberg.

Redan innan invasionen var Ukrainas ekonomi påverkad av den ökade osäkerheten i området. Ett utflöde av kapital har dränerat valutareserverna, landets valuta har försvagats kraftigt, och landets regering har förlorat tillgång till de internationella kapitalmarknaderna.

På grund av Rysslands invasion av Ukraina har regeringen utökat det humanitära biståndet med 500 miljoner kronor för att stötta Ukraina och möta de växande humanitära behoven. Därutöver beslutade riksdagen genom ett utskottsinitiativ i måndags att Sverige ska ge ett ekonomiskt bidrag till den ukrainska centralbankens fond till stöd för landets väpnade styrkor på 500 miljoner kronor samt skänka försvarsmateriel till ett värde om högst drygt 400 miljoner kronor.

Det extraordinära läget kräver betydande åtgärder och därför avser regeringen att utöka sitt stöd till Ukraina ytterligare genom att ställa ut en garanti om 50 miljoner US-dollar för Världsbankens utlåning till Ukraina.  Världsbanken planerar att ge 350 miljoner US-dollar i lån för att bemöta Ukrainas akuta likviditetskris. Eftersom det planerade lånet är en uppföljning av ett lån och reformprogram som Ukraina fick 2021 kan Världsbanken påbörja utbetalningar omgående. I det fall Ukraina inte kan betala tillbaka lånet finansieras Sveriges garanti via biståndsbudgeten.

– Bortom det omedelbara mänskliga lidande som kriget orsakar kan Ukrainas ekonomiska utveckling skadas allvarligt. Genom att ställa ut en garanti till Världsbanken bidrar Sverige till att stötta Ukraina finansiellt i denna ekonomiskt mycket svåra situation, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.