Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige stöttar Moldaviens flyktingmottagande från Ukraina

Publicerad

MSB har efter samråd med Justitie­departe­mentet beslutat att stödja Molda­vien med tält, belysning, klimat­anlägg­ningar och två stora elverk, för att stötta de ukrainska flyktingar som tagit sig till landet.

Efter en förfrågan från EU:s civil­skydds­mekanism har Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) beslutat att stödja Molda­vien för att kunna hjälpa ukrainska flyktingar efter den ryska invasionen.

– Den ryska invasionen av Ukraina innebär ett fruktans­värt mänskligt lidande. Vi ska därför göra det vi kan för att stötta Ukraina och dess folk. Regeringen har tidigare bland annat skickat nödboenden, brandskydd, mediciner och medicinsk utrustning, och det stödet ska stärkas ytterligare, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Materielen till Moldavien består av 10 stora tält för nöd­boende, belysning och klimat­anlägg­ningar till tälten, två stora elverk, samt personal från MSB som ska bygga upp detta. Insats­planering och pack­ning av materiel inför leverans pågår i detta nu. Värdet uppgår till cirka fem miljoner kronor.

Mer information om insatsen och om vad MSB gör, på MSB.se.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh