Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Together for Impact – Sveriges ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance

Publicerad

Sveriges ordförandeskap i IHRA, Together for Impact, inleds den 1 mars 2022 och sträcker sig fram till slutet av februari 2023. Sverige kommer att vara ordförande ca 20 år efter att dåvarande statsminister Göran Persson tog initiativ till organisationen och ett år efter Malmöforumet, Remember – ReAct. Sverige tar över ordförandeskapet i en tid då IHRA behövs mer än någonsin givet att antidemokratiska krafter vinner mark och sprider antisemitism, antiziganism, desinformation och historieförvanskning, inte minst i sociala medier.

– Det är med en stark känsla av historisk kontinuitet och ansvar som Sverige nu axlar ordförandeskapet i IHRA. Att vara ordförande för IHRA utgör en ny länk i vår långa kedja av ansträngningar för att motverka de krafter som utgör ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter – ansträngningar som är särskilt viktiga idag eftersom dessa principer utmanas alltmer, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Den svenska regeringen har utsett ambassadör Ann Bernes till ordförande för IHRA under det svenska ordförandeskap för organisationen.

– Ordförandeskapet kommer att ha två huvudprioriteringar som innebär att vi dels kommer att följa upp de många viktiga åtaganden som gjordes vid Malmöforumet, dels arbeta för att ytterligare stärka IHRA som institution så att organisationen kan fortsätta sitt centrala arbete, säger ambassadör Bernes.

Det svenska ordförandeskapet kommer bland annat att hålla två plenarmöten för att samla de många olika aktörer som deltar i IHRA:s unika arbete, inklusive regeringsrepresentanter, internationella organisationer och ledande experter.

Mottot för det svenska ordförandeskapet är ”Together for Impact – Promoting Holocaust remembrance and combating antisemitism and antigypsyism through cooperation and dialogue.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Jonas Lannering
Tf. pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00