Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag att under 2022 fortsätta sprida information om ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck riktat till främst fritidsledare. Detta är en viktig del i genomförandet av regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

-Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsprogram och det yttersta uttrycket för ojämställdhet mellan könen. För en feministisk regering kommer frågan om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor alltid att vara högt prioriterad. Hedersförtrycket ska bort. Alla kvinnor ska kunna leva sina liv i frihet och trygghet, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Normark.

I juni 2021 gav regeringen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete. Kunskapsunderlaget ska bidra till att fler fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid får kunskap om metoder som kan bidra till arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt metoder för ett verkningsfullt våldsförebyggande arbete.

I regleringsbrevet för 2022 har regeringen gett MUCF fortsatt uppdrag att sprida det kunskapsunderlag som myndigheten har tagit fram. För uppdraget att sprida informationen får myndigheten 5 miljoner kronor under 2022.

Uppdraget till MUCF är punkt 29 i regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Åtgärdsprogrammet innehåller 99 åtgärder och gäller för åren 2021–2023. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta. Det innehåller även insatser för att effektivt bekämpa brotten och förbättra kunskapen om och metoderna mot mäns våld mot kvinnor.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein