Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att redovisa lägesbilder och samordna informationsinhämtning med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att regelbundet redovisa lägesbilder till Regeringskansliet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och den påverkan invasionen får på det svenska samhället.

Länsstyrelsernas lägesbilder ska redovisa effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde, inklusive migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i berörda län. Uppdraget sker inom ramen för länsstyrelsernas regionala geografiska områdesansvar. Lägesbilderna ska även innehålla en redovisning av behovet av eventuella åtgärder för att hantera konsekvenserna av den säkerhetspolitiska utvecklingen.

- Rysslands invasion av Ukraina har lett till en av de allvarligaste säkerhetspolitiska situationerna sedan andra världskriget. Invasionen har skapat stor osäkerhet och betydande samhällspåverkan. Regeringen har därför behov av löpande redovisning av utvecklingen, säger civilminister Ida Karkiainen.

Inom ramen för statsförvaltningens hantering av den ryska invasionen av Ukraina och dess följdeffekter kan det uppstå behov hos de statliga myndigheterna att inhämta information från kommuner och regioner. I uppdraget ingår att länsstyrelserna även ska samordna sådan informationsinhämtning från kommuner och regioner som andra statliga myndigheter genomför med anledning av omvärldsläget. Länsstyrelserna hade under Covid-19 pandemin ett liknande uppdrag att förse Regeringskansliet med lägesbilder avseende pandemin och dess konsekvenser.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering