Pressmeddelande från Finansdepartementet

Alla ska ha rätt att bli kund i en bank

Publicerad

För att underlätta att flyktingar från Ukraina får tillgång till banktjänster föreslås att den nuvarande skyldigheten för banker att erbjuda betalkonto till alla konsumenter ska gälla också svenska filialer till utländska banker. Det framgår av en promemoria som Finansdepartementet idag skickar ut på remiss.

Svenska banker är skyldiga att erbjuda betalkonto med grundläggande tjänster till alla som lagligen är bosatta i Sverige. EU:s beslut att aktivera massflyktsdirektivet innebär att flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina ska få tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd här. Detta ger dem bland annat rätt till att öppna ett betalkonto för insättning och uttag av pengar, betalkort och betalningar.

Idag omfattas enbart banker med huvudkontor i Sverige av detta krav. För att underlätta att flyktingar från Ukraina får tillgång till banktjänster föreslås nu att också filialer till utländska banker ska omfattas av skyldigheten att tillhandahålla grundläggande banktjänster.

– Den som inte har ett betalkonto hamnar i ett utanförskap som försvårar för anställning, bostad och kontakter med myndigheter. Ett betalkonto är därför avgörande för delaktigheten i samhället, säger finansmarknadsminsiter Max Elger.

Bankernas skyldighet att erbjuda betalkonto till alla konsumenter är i princip ovillkorlig. Ett betalkonto får emellertid inte öppnas om det finns misstanke om att kontot ska användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Som ett led i den prövningen behöver en konsument kunna identifiera sig, t.ex. med pass. Finansinspektionen utövar tillsyn över att bestämmelserna om tillgång till betalkonto följs av bankerna.

Skyldigheten att erbjuda betalkonton gäller alla banker som tillhandahåller betalkonton till andra konsumenter. Det betyder att banker som erbjuder betalkonton till någon ska erbjuda det till alla, oavsett kontorsnät.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg