Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde vid Ukrainas gräns med utrikesminister Kuleba, som del av OSSE-trojka

Publicerad

Ann Linde har idag besökt gränsen mellan Polen och Ukraina tillsammans med Ukrainas utrikesminister Kuleba och utrikesministrarna i Polen och Nordmakedonien, som en del i OSSE:s ordförandeskapstrojka.

Besöket i Polen genomfördes för att visa OSSE:s engagemang för en fredlig lösning på kriget i Ukraina. Engagemanget går i linje med den europeiska säkerhetsordningen som är baserad på folkrätten och FN-stadgan. 

Utrikesministrarna har tillsammans besökt en flyktingmottagning vid gränsen och träffat såväl gränsvakter som guvernör i ett av de samhällen som tagit ett stort ansvar för de som flytt över gränsen.

– Det mänskliga lidandet efter Rysslands urskillningslösa anfall mot Ukraina är fruktansvärt att se. Ryssland ska hållas ansvarigt för de brott som begåtts. Misstänkta krigsförbrytelser kommer att utredas. OSSE har en viktigt roll för ansvarsutkrävandet och vi stöttar ordförandeskapet fullt ut, säger utrikesminister Ann Linde. 

De fyra utrikesministrarna har diskuterat situationen i Ukraina och OSSE:s roll. Den ryska aggressionen är den allvarligaste krisen för europeisk säkerhet sedan andra världskriget. 

Sverige stödjer Polen i dess roll som ordförande i OSSE och ordförandelandets initiativ. Polen har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagande från Ukraina och samordning av stöd till landet.