Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsministern deltar i möte om klimatutmaningarna i Lahtis

Publicerad

Biståndsminister Matilda Ernkrans besöker den 3–4 april Lahtis, Finland, för diskussioner om de länder som drabbas värst av klimatförändringarna och deras växande behov att anpassa sig. Vid ministermötet deltar såväl givarländer som utsatta partnerländer samt representanter för klimatfonder och multilaterala utvecklingsbanker.

Extremväder, utdragna torrperioder, våldsamma bränder och förödande översvämningar blir allt vanligare. Många drabbade länder påverkas nu också av den livsmedelskris som följt på den ryska invasionen av Ukraina. Fokus för diskussionerna är hur stödet till dessa utsatta länders anpassning kan ökas, effektiviseras och göras mer tillgängligt.

– Vi måste mäkta med att hantera flera kriser samtidigt. Som den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar drabbas allt fler betydligt hårdare av klimatkrisen än vad vi hade kunnat föreställa oss. Världens fattigaste bär minst skuld, men drabbas hårdast. Regeringens ambitiösa klimatarbete fortsätter, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Vid mötet deltar givarländer som verkar för att ge anpassningsfrågorna ökat fokus inom ramen för ’Champions Group for Adaptation Finance’. Förutom Sverige ingår Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien och Tyskland. Därutöver deltar vid mötet utsatta partnerländer samt representanter för klimatfonder och multilaterala utvecklingsbanker.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Rapport från FN:s klimatpanel (IPCC)

Nyligen presenterade FN:s klimatpanel sin senaste rapport om det globala kunskapsläget om klimatförändringarna. Den visar att klimatförändringarnas effekter är än värre än tidigare befarat och att pågående anpassningsansträngningar är otillräckliga. Rapporten uppmanar till brådskande åtgärder och lyfter fram behovet av ökad anpassningsfinansiering.