Pressmeddelande från Finansdepartementet

Enklare att anordna tillfälliga boenden för flyktingar

Publicerad

Regeringen beslutade igår att det ska bli enklare att anordna tillfälliga boenden för personer som söker skydd enligt massflyktsdirektivet. Regeringens beslut innebär bland annat undantag från krav på bygglov och lättnader i byggreglerna.

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, och den beredskap som krävs för en omfattande tillströmning av personer som fördrivs därifrån, har regeringen beslutat att utfärda en lagändring i plan- och bygglagen. Ändringen innebär att regeringen får bestämma om undantag från exempelvis kravet på bygglov för att anordna tillfälliga boenden för dem som nu söker skydd i Sverige med stöd av EU:s så kallade massflyktsdirektiv. Tidigare har regeringen bara kunnat besluta om sådana undantag för att göra det lättare att anordna boenden för personer som söker asyl.

Regeringen har samtidigt beslutat om två förordningar som innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra regler i plan- och byggregelverket när en kommun ska anordna ankomstboenden, eller när statliga myndigheter ska etablera enkla förläggningar.  

– Att vi nu beslutat om undantag från vissa krav i plan- och byggregelverket gör att Migrationsverket lättare kommer att kunna etablera förläggningar som snabbt kan behöva finnas på plats för att ta emot de människor som flyr från krigets Ukraina. Det kommer även göra det lättare för kommuner att anordna så kallade ankomstboenden, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Undantagen ska kunna tillämpas retroaktivt på åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 15 mars. Retroaktiviteten medför att berörda kommuner och statliga myndigheter i praktiken kan bortse från det hinder som de nuvarande bestämmelserna i plan- och bygglagen kan utgöra, redan innan undantagen formellt har trätt i kraft.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher