Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning föreslås

Publicerad

I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås ett etableringsstopp för nya skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Syftet med förslaget är bland annat att stärka en likvärdig utbildning och motverka religiös påverkan i skolan.

– Steg för steg ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. I mars lämnade regeringen förslag om skärpta regelverket för fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Nu går Utbildningsdepartementet vidare med nästa steg och remitterar ett förslag om etableringsstopp för nya fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning och ett förbud mot att utöka befintlig sådan verksamhet, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.  

I mars 2022 lämnade regeringen förslag i en proposition till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till att öka kontrollen av konfessionella inslag i skolväsendet. Nu remitteras en departementspromemoria med förslag om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. I promemorian föreslås också att det inte ska vara möjligt att utöka befintlig verksamhet med konfessionell inriktning utöver vad som ryms inom ramen för godkännanden som de redan har fått.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Nu kommer remissinstanserna ges möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget. Därefter kommer beredningen att fortsätta i Regeringskansliet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren