Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition vissa lagändringar för att skapa bättre förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det handlar bland annat om ett mer ändamålsenligt informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Regeringens arbete med att förbättra den arbetsmarknads­politiska verksamheten fortsätter. Arbetsförmedlingen behöver på ett mer effektivt sätt än i dag ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra att fler arbetsgivare ska hitta rätt kompetens.

Regeringen föreslår därför i en proposition vissa lagändringar som ska skapa bättre förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det handlar bland annat om att utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser ska bli mer effektivt samtidigt som intrånget i den personliga integriteten minimeras. Förslagen bidrar bland annat till bättre förutsättningar för Arbetsförmedlingens kontroll av såväl leverantörer som insatser.

Det föreslås också ett förtydligande om att överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner får innefatta ersättning från myndigheten till kommunen. Det minskar risken för att ändamålsenliga överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen inte kommer till stånd på grund av otydligheter i lagstiftningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein