Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrade förutsättningar för lyckade företagsrekonstruktioner

Publicerad

För ett mer effektivt och ändamålsenligt förfarande vid rekonstruktioner lämnar regeringen i dag en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag om företagsrekonstruktion.

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är oundviklig.

Syftet med regeringens förslag är att skapa ett mer effektivt och ändamålsenligt förfarande vid rekonstruktion. Det föreslås bland annat att en rekonstruktionsplan som innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska kunna fastställas med bindande verkan.

Vidare föreslås en skärpning av det så kallade livskraftstestet som används för att bedöma chanserna till fortsatt verksamhet. Det föreslås också att den som är i rekonstruktion får rätt att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kostsamt hyresavtal.

– Med den nya lagen förväntas färre företag behöva avvecklas till följd av ekonomiska problem, vilket kan ge positiva effekter för både gäldenärer och borgenärer samt samhällsekonomiska vinster, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. 

Vidare föreslår regeringen att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruktörer ska ställas under tillsyn. Förslagen ökar förutsättningarna för lyckade företagsrekonstruktioner och minskar risken för brottsligt utnyttjande av rekonstruktionsregelverket och lönegarantin.

Propositionen innebär också att det skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter än i dag och att EU:s insolvensdirektiv genomförs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren