Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag att utöka skyddet för personer i den centrala statsledningen

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag remitterat en hemställan från Säkerhetspolisen om en ändring av säkerhetsskyddsförordningen. Syftet är att utöka möjligheterna att besluta om registerkontroll för att stärka skyddet kring den centrala statsledningen.

Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet för den centrala statsledningen. Inom ramen för personskyddsarbetet får Säkerhetspolisen besluta om registerkontroll vid bland annat statsbesök eller andra liknande händelser.

I en hemställan till Justitiedepartementet efterfrågar Säkerhetspolisen möjlighet att i fler situationer än i dag besluta om registerkontroll utan föregående placering i säkerhetsklass. Förslaget innebär att registerkontroll ska få göras i vissa fall där någon ska få tillträde till bostäder som nyttjas av personer i den centrala statsledningen med särskilt skyddsvärda funktioner.

Justitiedepartementet har i dag skickat Säkerhetspolisens hemställan på remiss. Sista svarsdag är den 26 juli 2022.   

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh