Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gunilla Malmborg ny ordförande i Arvsfondsdelegationen

Publicerad

Regeringen har utsett Gunilla Malmborg som ny ordförande i Arvsfondsdelegationen. Hon efterträder Håkan Ceder.

Gunilla Malmborg är socionom och har ett förflutet inom socialtjänsten. Hon har arbetat en längre tid på Socialdepartementet, bland annat som enhetschef. Hon har också lett flera statliga utredningar, som Hjälpmedelutredningen (SOU 2017:43) och LSS-utredningen (SOU 2018:88). Gunilla Malmborg tillträder som ordförande i Arvsfondsdelegationen den 1 juni 2022. Förordnandet sträcker sig fram till den 31 maj 2024.

– Jag välkomnar Gunilla Malmborg till ett viktigt uppdrag och vill samtidigt rikta ett varmt tack till Håkan Ceder, som lämnar posten som ordförande i Arvsfondsdelegationen efter sex år. Håkan har varit ordförande under en period då Arvsfondens verksamhet har genomgått stora och betydelsefulla förändringar, säger socialminister Lena Hallengren.

Den nya lagen om Allmänna arvsfonden trädde i kraft den 1 juli 2021. Lagen innebär bland annat att föreningar som har äldre som målgrupp nu kan ansöka om medel ur Arvsfonden.

Under de senaste åren har Allmänna arvsfonden tagit viktiga steg framåt för att utveckla och förbättra stödet till det civila samhället. Regeringen har för avsikt att på olika sätt fortsätta arbetet med att utveckla och stärka föreningslivet.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot