Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning. Utifrån resultatet ska förslag på åtgärder lämnas som kan bidra till att stärka hälsan i målgruppen och skapa förutsättningar för en mer jämlik vård, tandvård och omsorg.

– Personer med psykisk funktionsnedsättning har i dag en sämre hälsa än genomsnittet och kan ha en livssituation som innebär en ökad risk för att utsättas för våld. Så kan vi inte ha det. Nu vill regeringen ha förslag på åtgärder som kan stärka hälsan i denna grupp, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska genomföra en registerbaserad kartläggning av hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I uppdraget ingår bland annat att analysera målgruppens psykiska och somatiska hälsa inklusive tandhälsa, överdödlighet samt tillgång till insatser från socialtjänst, hälso- och sjukvård inklusive läkemedelsbehandling och tandvård.

Vidare ska målgruppens sysselsättningsmöjligheter, sysselsättningsgrad och våldsutsatthet belysas i kartläggningen. Utifrån resultatet av kartläggningen ska Socialstyrelsen lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka hälsan i målgruppen och skapa förutsättningar för en mer jämlik och jämställd vård, tandvård och omsorg.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström