Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren till Luxemburg för möte om rättsstatens principer

Publicerad

När Hans Dahlgren under tisdagen träffar sina ministerkollegor i Allmänna rådet i Luxemburg kommer efterlevnaden av rättsstatens principer inom EU att diskuteras. Även Konferensen om Europas framtid står på agendan.

Utifrån kommissionens senaste rapport om läget inom rättsstatsområdet i EU kommer situationen i Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna och Österrike att diskuteras. Detta är en del av den årliga rättsstatsdialogen inom EU som omfattar alla EU:s medlemsländer. Sverige kommer särskilt lyfta fram betydelsen av ett oberoende domstolsväsende samt fria medier och skydd för journalister.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia