Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman deltar i EU-ministerrådsmöte för idrott

Publicerad

I dag, den 4 april deltar Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor, vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom, kultur och idrott i Luxemburg.

Under mötet kommer ministrarna bland annat att anta slutsatser om idrott och fysisk aktivitet som ett verktyg för en hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om att främja utbildning om hållbar utveckling och bygga en känsla av miljö- och samhällsansvar bland idrottsföreningar, förbund och andra intressenter inom idrottsområdet.

Idrottsministrarna kommer också i en så kallad riktlinjedebatt beröra invasionen i Ukraina och lyfta frågan om vilken roll idrottsaktörer har för att försvara europeiska värden. Regeringen har tillsammans med företrädare för flera andra nationer, däribland medlemsstater i EU, gemensamt ställt sig bakom ett uttalande till stöd för idrottsorganisationers bojkott av idrottsutbyte med Ryssland så länge den ryska militära aggressionen mot Ukraina pågår.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock