Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kerstin Calissendorff blir ordförande för samisk sanningskommission

Publicerad

Kerstin Calissendorff, justitieråd, har idag måndag den 11 april utsetts till ordförande i den sanningskommission som ska kartlägga och granska politiken som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.

– Regeringen har ett ansvar att öka kunskapen om de övergrepp, kränkningar och rasism som samer har blivit och blir utsatta för, som bidragit till att samerna i många fall fråntagits sitt språk, sin kultur och sin identitet. Därför är jag glad att Kerstin Calissendorff nu kan påbörja detta viktiga arbete, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Sanningskommissionen kommer att bestå av tretton ledamöter, som utses efter nära dialog med Sametinget. Uppdraget består bland annat i att:

  • kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket,
  • synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommitténs slutsatser,
  • lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00