Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kompletteringar till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning

Publicerad

I en proposi­tion till riksdagen föreslår regeringen komplet­teringar till EU:s gräns- och kust­bevak­nings­förordning. Regeringen lämnar förslag på en lag som reglerar vad som ska gälla för utländska tjänste­män vid tjänst­göring i Sverige.

EU:s nya gräns- och kust­bevak­nings­förord­ning innebär för­bättrade förut­sättningar för ett utökat samarbete om gräns­förvaltning inom Schengen­området. Regeringen föreslår nu en ny lag med komplet­terande bestäm­melser till EU-förord­ningen. Lagen reglerar vad som ska gälla vid de tillfällen då utländska tjänste­män kan komma att tjänst­göra i Sverige med Euro­peiska gräns- och kust­bevaknings­byrån.

Prop. 2021/22:227 Komplet­teringar till EU:s nya gräns- och kust­bevak­nings­förordning och förtyd­liganden i regler om unga lag­överträdare 

Propositionen innehåller även förslag på förtydligan­den angående under­rättelse­skyldighet när barn som miss­tänks för brott frihets­berövas. Det ska uttryck­ligen framgå att någon vuxen i barnets närhet alltid ska under­rättas.

Den nya lagen och övriga lag­ändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren