Pressmeddelande, Sakråd från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Kulturministern och civilministern möter civilsamhället om flyktingmottagandet

Publicerad

Idag, onsdag den 6 april, mötte kulturminister Jeanette Gustafsdotter och civilminister Ida Karkiainen representanter från civilsamhället i ett sakråd om flyktingmottagande från Ukraina till Sverige. Vid sakrådet lades ett särskilt fokus på frågor om boende och samverkan med kommuner. Sakrådet följde upp det möte som kulturministern bjöd in civilsamhället till den 16 mars.

– Att lyssna och föra dialog med civilsamhället ger oss i regeringen viktig kunskap direkt från de som står först i ledet i mottagandet av människor som flyr från krigets Ukraina, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

– Just nu gör civilsamhället ett mycket viktigt arbete för att hjälpa till i mottagandet. I detta är en väl fungerande samverkan med kommunerna av stor betydelse, säger civilminister Ida Karkiainen. 

100 miljoner kronor till civilsamhället

Den 24 mars fördelade regeringen 30 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer för humanitära insatser i mottagande av de som flyr från Ukraina till Sverige. I vårändringsbudgeten som lämnas till riksdagen den 19 april föreslår regeringen att ytterligare 70 miljoner kronor tillförs civilsamhällets organisationer. Regeringen föreslår även en förstärkning med 30 miljoner kronor till kommuner för att i samarbete med civilsamhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbetsmarknaden och samhällslivet.

Uppdrag till MUCF om att sprida information

Regeringen gav den 24 mars Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att sprida information till det civila samhällets organisationer och samverka med andra myndigheter till följd av flyktingsituationen.

Lägesbilder genom NOD

Regeringen och det civila samhällets organisationer har tillsammans gett Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete och behov i Sverige med anledningen av invasionen av Ukraina.

Den första lägesbilden från NOD visar bland annat att erfarenheterna från flyktingsituationen 2015–2016 har gjort att civilsamhällets insatser för nyanlända kommit i gång snabbt med kanaler och mötesplatser för att kunna erbjuda mat, kläder, husrum och andra former av stöd.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00

Deltagare vid sakrådet

• Caritas
• Civilförsvarsförbundet
• Individuell Människohjälp
• Rädda barnen
• Svenska kyrkan
• Svenska Röda Korset
• Sveriges Kristna Råd
• Sveriges Stadsmissioner
• Ukrainska Alliansen