Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kunskapen om bland annat familjehem och jourhem ska öka

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att initiera och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten om bland annat familjehem, jourhem, kontaktperson med mera. Syftet är att öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär och att därmed underlätta kommunernas rekrytering av bland annat familjehem.

– De som öppnar upp sina hem eller lägger sin tid på att hjälpa barn och unga gör en enormt viktig samhällsinsats. Dock är det idag brist på familjehem och behovet är stort. Genom att fler får veta vad det innebär att vara ett familjehem eller kontaktperson kan fler också vara villiga att ställa upp, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska initiera och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten i fråga om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär, för att underlätta för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till familjehem med mera. Socialstyrelsen ska även informera om det stöd och den hjälp som bland annat familjehem har rätt att få av socialnämnden.

Kommuner har under flera år haft svårigheter att rekrytera bland annat familjehem. Det råder idag brist på familjehem och det finns ett generellt behov av fler. Det finns även behov av större bredd bland de familjehem som rekryteras, både i fråga om bakgrund och erfarenheter. I ljuset av situationen i Ukraina kan det antas komma ett flertal ensamkommande barn till Sverige, vilket kan göra behovet av familjehem än större.

Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz