Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kunskapshöjande insatser om rasism riktade till barn och unga

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I uppdraget ingår att vidareutveckla webbplatsen Mina Rättigheter med information som stärker kunskapen om rasism och ger information och stöd vid barns och ungas utsatthet för rasism.

- Att så många barn och unga tvingas utstå rasism i sin vardag är oacceptabelt. Tyvärr har kunskapen varit alldeles för låg, både om rasismen och om det stöd som finns. BO:s nya uppdrag är ett viktigt steg i arbetet med att säkra alla barns och ungas rätt att bemötas likvärdigt och deras förmåga att ta tillvara den rättigheten, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

I uppdraget till Barnombudsmannen ingår att ta fram stödmaterial och information om rasism riktat till barn och unga, samt till lärare och pedagoger. Syftet är att öka kunskapen om rasism och dess uttryck och stärka barns och ungas förmåga att ta tillvara sina rättigheter. Barnombudsmannen ska också ta fram information om stöd vid barns och ungas utsatthet för rasism.

Vid genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen utgå från vad som framkommit i myndighetens rapport Om barns och ungas utsatthet för rasism (2021). Bland annat ska ett intersektionellt perspektiv beaktas och hänsyn tas till gruppers specifika utsatthet för rasism utifrån barns egna erfarenheter. Barnombudsmannen ska ha dialog med Forum för levande historia, Statens skolverk, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens medieråd och elevorganisationer på grundskole- och gymnasienivå.

Det nya innehållet på webbplatsen Mina Rättigheter ska bidra till att stärka barns och ungas förmåga att själva ta tillvara sina rättigheter. Informationen ska ha ett tydligt rättighetsfokus. Barnombudsmannen ska också aktivt sprida det nya innehållet på webbplatsen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind