Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lokal fördelning av satsningar i vårbudgeten 2022

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat 2022 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2022. Här presenteras en lokal fördelning till kommuner och regioner av utvalda satsningar i vårändringsbudgeten. Fördelningen redovisas per län.

Ladda ner:

Satsningarna i budgeten syftar till att stärka Sverige och omfattar bland annat åtgärder för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för svenska hushåll och företag till följd av kriget i Ukraina. Regeringen lägger dessutom fram åtgärdsförslag för att rusta upp samhällets skyddsvallar, stärka välfärden och den civila beredskapen, samt för att påskynda omställningen till fossilfria bränslen för säkerheten, jobben och för klimatet.

I dokumenten redovisas en fördelning per län av följande satsningar för svenska hushåll:

  • förlängd elpriskompensation till hushåll i södra och mellersta Sverige under mars 2022
  • 3,9 miljarder kronor i förstärkt klimatbonus under 2022
  • garantitillägg till pensionärer med låga inkomster från och med augusti 2022
  • tillfälligt tilläggsbelopp i bostadsbidraget under perioden juli-december 2022

I dokumenten redovisas även en fördelning per län av följande satsningar för ökade resurser till kommuner och regioner:

  • 500 miljoner kronor under 2022 till regioner för att öka kapaciteten i hälso- och sjukvården, bland annat genom att öka antalet vårdplatser, anställa fler i vården och förbättra arbetsmiljön.
  • 100 miljoner kronor under 2022 till kommuner och regioner för att stärka det civila försvaret
  • 51 miljoner för upprustning av befintliga skyddsrum

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg