Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer enhetliga regler för tillgodoräknande av försäkringstid

Publicerad

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att undantagsregeln för tillgodoräknande av bosättningstid i ett tidigare hemland vid beräkning av försäkringstid för pensioner ska tas bort.

Nuvarande regelverk för tillgodoräknande av hemlandstid infördes vid beräkningen av försäkringstid när de svenska regelverken anpassades till Sveriges medlemskap i EU/EES. Nuvarande regelverk gör att personer som har kommit till Sverige behandlas olika eftersom reglerna för vilka grupper som omfattas har förändrats över tid.

När undantagsregeln infördes var den dåvarande folkpensionen (nu garantipension) grundskyddet för ålderspensionärer. 2003 infördes äldreförsörjningsstödet som fungerar som ett grundskydd för personer som inte har full garantipension.

Därför föreslår regeringen att regeln om att kunna tillgodoräkna sig bosättningstid i ett tidigare hemland vid beräkningen om försäkringstid för garantipension och för garantipension till omställningspension tas bort. Förslaget syftar till att göra regelverket mer enhetligt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 2 december 2022, och tillämpas första gången från och med 1 januari 2023.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen. Då kan du också söka efter den på riksdagens webbplats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter