Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljösanktionsavgift mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser

Publicerad

Regeringen återinför tillståndsplikten för vissa trädgårdar vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. Regeringen inför också miljösanktionsavgifter på upp till 20 000 kr för överträdelser av förbudet mot att använda växtskyddsmedel på vissa platser.

För att skydda miljön och människors hälsa, särskilt känsliga grupper som barn och gravida, har regeringen tidigare fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat skolgårdar, lekplatser och i parker.

– Genom det här beslutet blir reglerna tydligare och vi kommer allt närmare målet om giftfri miljö. Miljösanktionsavgifterna gör att det får konsekvenser att bryta mot förbudet att använda växtskyddsmedel på otillåtna platser, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Tillståndsplikten återinförs för användning av växtskyddsmedel i så kallad yrkesmässig användning i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till, till exempel handelsträdgårdar.

Vid överträdelse av förbudet mot användning av växtskyddsmedel utgår en miljösanktionsavgift på 20 000 kr om överträdelsen sker i yrkesmässig verksamhet och i annat fall på 5 000 kr.

Ändringen i förordningen om bekämpningsmedel träder i kraft den 31 oktober 2022. Ändringen i förordningen om miljösanktionsavgifter träder i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

EU-lagstiftning om hållbar användning av bekämpningsmedel

Enligt EU-direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel ska medlemsstaterna minimera, eller i vissa fall förbjuda, användningen av bekämpningsmedel.

Om växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. De är ofta hälsofarliga och bör därför hanteras mycket försiktigt. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.