Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag om enklare hantering av hittegods i kollektivtrafiken

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag till ny lag om hittegods i kollektivtrafiken. Syftet är att förtydliga reglerna och förenkla hanteringen av kvarglömt gods för trafikföretagen.

Regeringens förslag ska gälla för egendom som glömts kvar på tåg, spårvagn, tunnelbana, buss eller fartyg och inom vissa anslutande områden. Det föreslås att den som tar hand om egendomen ska lämna den till det berörda trafikföretaget i stället för att anmäla fyndet till Polismyndigheten. I den delen motsvarar det nya lagförslaget i huvudsak hur trafikföretagen i dag hanterar hittegods.

Vidare föreslås det bland annat att trafikföretagen inte längre ska behöva sälja egendom som blir kvar hos företagen. Det innebär att egendomen tillfaller trafikföretaget om ägaren inte hämtar ut sin egendom. Den nya lagen omfattar också trafik med fartyg, vilket inte omfattas i dag med nuvarande reglering.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh