Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny plattform för att sprida kunskap om idrott och fritid

Publicerad

Centrum för idrottsforskning (CIF) får i uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.

Regeringen har i dag beslutat att ge CIF i uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Centrum för idrottsforskning

Regeringen bedömer att det finns ett nationellt behov av såväl fler som mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för olika former av hälsofrämjande fysisk aktivitet.

– Vi behöver fler och bättre idrottsanläggningar för att fler ska kunna idrotta och leva ett fysiskt aktivt liv. Med det här uppdraget tar staten ett större ansvar i det arbetet, säger idrottsminister Anders Ygeman.

I uppdraget ingår även att granska funktionshinderspolitiken inom idrottsområdet i relation till nationella mål.

– Personer med funktionsnedsättning deltar i alltför liten utsträckning i den organiserade idrottsverksamheten och idrottsrörelsen har här ett viktigt arbete framför sig, säger idrottsminister Anders Ygeman.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2023.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock